Novec for Datarack og Elektro-skap

Brannslokkesystemer’s Sevo Flex er et produkt basert på Novec 1230 som benyttes der hvor det ønskes beskyttelse av små volumer. Det kan være enkle datarack, elektro-tavler, UPS’er osv. Anleggene tilpasses objektet som skal beskyttes i hvert enkelt tilfelle. Det finnes mange muligheter for aktivering av anleggene. De kan aktiveres manuelt, elektrisk, pneumatisk, eller i en kombinasjon av disse. Automatisk aktivering kan skje fra ordinære punkt-detektorer, aspirasjons-detektorer, flamme-detektorer, eller fra andre systemer tilknyttet objektet som skal beskyttes. Flex systemet er kostnadseffektivt da man slipper å sikre hele rommet. Ønsker du mere informasjon om mulighetene dette systemet gir, er det bare å ta kontakt med oss så finner vi en løsning.

Vi hjelper deg å finne en passende løsning for ditt brannslokkingsbehov.