Brannslokkesystemer AS selger, prosjekterer og monterer Inergen gasslokkeanlegg.

Velger du oss, har du valgt en leverandør og et system som ivaretar alle nødvendige funksjoner i et komplett Inergen gassslokkeanlegg. Stopp av ventilasjon, overtrykkspjeld, branntetting, viderevarsling og Vesda tidligdeteksjon for å nevne noe. Vi ivaretar helheten for at kunden skal ha et system som garantert virker hvis katastrofen inntreffer.

Typiske bruksområder for Inergen slokkeanlegg er Datarom/Serverrom, Kontrollrom, Museer, Arkiv, Kraftstasjoner og Lagerrom.

Reduserer oksygennivået

Inergen gass slukker brann ved å redusere oksygennivået i rommet fra ca. 21% til ca.12,5%. Ved å tilføre 8% CO2 stimulerer vi hjertet til å slå noe raskere. Det medfører at vi får kompensert for manglende oksygen. Dette vil igjen si at det er helt trygt å oppholde seg i rommet når slokkeanlegget utløses.

Inergen er et globalt anerkjent produkt med alle nødvendige godkjennelser. Inergen består av 52% Nitrogen, 40% Argon og 8% CO2.

Det er nedlagt mye arbeide og ressurser i å dokumentere de meget positive effekter INERGEN® har helsemessig. Utallige studier og tester er utført av anerkjente institusjoner for å fremheve den helsemessige sikkerhet en oppnår ved bruk av INERGEN®.

Positive ting med Inergen

Alle viser de at INERGEN® har en unik evne til å bevare liv i oksygenfattig atmosfære, og således gjør slokking sikker. Inergen™ er ofte benyttet der skadefølsomt innhold i rom skal vernes og man ikke vil risikere at slokkemiddel medfører personskade (overdosering må unngås) eller skader på inventar og utstyr.

  • Slokker tredimensjonale branner, delvis skjulte branner og branner i kompliserte romformer
  • Gassanlegg kan utløses tidlig med detektorer og tømmes raskt
  • Egnet i rom hvor vann, skum eller pulver har ødeleggende effekt
  • Etter slokking ingen rengjøring nødvendig
  • Inertgassanlegg kan distribuere gass til flere rom fra ett sentralt sted med felles gassbank, også over store avstander
  • Høy personsikkerhet , spesielt ved bruk av INERGEN som er medisinsk sammensatt for å opprettholde oksygentilførselen til hjernen
  • Liten fare for reantenning
  • Utløstiden kan varieres avhengig av type rom som skal beskyttes; el-rom/datarom lang utløsetid, i maskinrom (hydrocarbon branner) kort utløsetid
  • Billig å refylle

Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende prat om Inergen og hva som skal til for å dekke dine behov.